Jak začít na škole systematicky podporovat nadání

30.04.2019

Webinář autorů PaedDr. Jiří Rozehnal, Mgr. Magdalena Čavojská, Mgr. Irena Hošková, Mgr. Miroslav Litavský je doporučen ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, výchovným poradcům, speciálním pedagogům, psychologům.

Tento webinář poskytne managementu základních škol informace o tom, jak začít na škole systematicky podporovat  rozvoj nadání. Jedná se o sérii kratších videí, kde lektoři přiblíží vždy jedno téma:

  • jak začít s podporou nadání na škole,
  • vyhledávání a nominace nadaných žáků ve škole,
  •  jak pečovat o nadané žáky ve škole,
  • legislativa,
  • spolupráce s PPP, krajskými sítěmi podpory nadání - NIDV, Mensou ČR a dalšímy subjekty,
  • zapojení mimoškolních aktivit do systému péče o nadání na škole.

Sledování videí si účastníci semináře můžou rozdělit a dávkovat dle svých časových kapacit. K jednotlivým tématům bude podporována diskuze s lektory a účastníky navzájem v on-line prostředí kurzu. Také tam naleznete úložiště užitečných materiálů, metodik, návodů a odkazů, které budou užitečné při vytváření systému péče o nadání na škole. Účelem webináře je poskytnout ředitelům základní informace a pomoci jim se zahájením podpory nadání na škole. Na webinář navazuje seriál sedmi akreditovaných DVPP vzdělávacích programů určených pro školní koordinátory podpory nadání, kde jsou jednotlivá témata rozebrána podrobně. 

Odhadovaná časová náročnost, která však závisí na individuálním přístupu každého studujícího, jsou 4 hodiny.

Webinář je poskytován bezplatně.

Přihlásit se lze v systému NIDV