Junior univerzita na VŠB-TUO

23.05.2021

Programy, jak zpřístupnit svět univerzit dětem, má dnes ve své nabídce mnoho českých i světových vysokých škol. Převládají přírodovědné a humanitní obory, občas najdete i technické. Většinou jde ale jen o systém jednotlivých kurzů. Naše Junior univerzita bude odlišná. Bude to paralelní univerzita pro žáky základních a středních škol, kteří u nás budou moci studovat ve svém volném čase.

 

Kam se ztrácí všichni ti nadšenci, v dětství fascinovaní technikou? Kdy a kde zmizí radost ze zvídavosti a objeví se pověra, že studium techniky je pouze pro pár vyvolených? Junior univerzita chce tyto zažité představy a myšlení měnit.  

Studenti mohou studovat celou školní docházku, obsah studia si budou upravovat podle svých zájmů a časových možností. Akademický rok na Junior univerzitě trvá od října do července, ale student se může přidat kdykoliv v jeho průběhu. Může studovat od 1. třídy až po maturitu, každý ročník pro něj bude jiný. Během studia sbírá dílčí odměny a body, které povedou k získání „vysokoškolských titulů“. Pravidelné vyhodnocení proběhne na každoročních slavnostních promocích. V současné době připravujeme přehledný webový portál, přátelský pro děti i jejich rodiče.

Budování vztahu s našimi budoucími studenty je během na dlouhou trať. Věříme, že budeme úspěšní a že dokážeme pro techniku a přírodovědné obory nadchnout mnoho mladých lidí.

Kontakt: popularizace@vsb.cz