Každodenní věda. Akademie věd pořádala v Dejvicích sedmý ročník Festivalu vědy

09.09.2019

Předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová na oficiálním zahájení festivalu popřála návštěvníkům, aby se pečlivě rozhlíželi: „Přála bych všem, aby se dívali na to, co je zajímá, co je baví, a třeba si v tom našli i svoje budoucí povolání,“ uvedla předsedkyně V ČR.

Na budoucí generace nemohl nevzpomenout uprostřed valících se davů žáků a studentů, které zaplavily náměstí hned od rána, také Zdeněk Havlas, místopředseda Akademie věd ČR a člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace. „Věřím, že mladé lidi na tomto festivalu něco osloví. A přál bych si, aby to v nich probudilo nadšení a přivedlo je to jak ke vědě, tak k řemeslu,“ řekl Zdeněk Havlas a připomněl tak téma letošního ročníku přehlídky: Věda v profesích.

Třináct ústavů Akademie věd ČR seznámilo návštěvníky s každodenní „vědou“:

Ústav pro českou literaturu AV ČR v padělatelském hnízdě odhalil, jak naši předkové „falšovali“ dějiny. Návštěvníci se mohli dozvědět, zda skutečně žili praotec Čech, kněžna Libuše či pěvec Lumír a další bájné postavy českých dějin.

Ústav makromolekulární chemie AV ČR ukázal návštěvníkům, jak likvidovat plasty šetrným způsobem. V Malém stanu plném velkých molekul představil, jaké možnosti bude mít využití polymerů (makromolekul) v blízké či vzdálenější budoucnosti v mnoha profesích a oborech.

Podívat se, jak funguje záření urychlovače a jak lze využít kosmické záření, bylo možné spolu s experty Ústavu jaderné fyziky AV ČR, kteří také vysvětlili, jak se liší radioaktivita přírodní a umělá.

Mikrobiologický ústav AV ČR dal návštěvníkům možnost nahlédnout pod mikroskop na karcinom a melanom a vysvětlí, v čem se vizuálně liší.

Třeboňské pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR Algatech ukázalo budoucnost mikroskopických řas a jejich využití pro budoucnost.

Možnost nahlédnout do fascinujícího světa rostlin nabídli pracovníci Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Zájemci si mohli prohlédnout laboratorní rostliny pěstované na živných médiích ve skle a dozvěděli se, jak se rostliny brání před patogeny a co vše umí.

Biotechnologický ústav AV ČR odhalil pod mikroskopem zázrak reprodukce, vzniku života a jedinečnost pohlavních buněk.

Biologické centrum AV ČR z Českých Budějovic zavedlo návštěvníky do tajemného světa klíšťat.

Chemie v kuchyni – to byl název expozice, kterou připravil Ústav chemických procesů AV ČR. Lidé zde měli možnost vidět řadu zajímavých experimentů s běžnými potravinami a seznámili se i s návody, jak například připravit domácí olejovou lampu, jak oloupat syrové vajíčko, jak chemicky zhasnout svíčku nebo jak rozdělit barvičky na křídě.

Vědci a vědkyně Ústavu analytické chemie AV ČR  prezentovali katalytické nanočástice, které vytváří barevné produkty, a také tzv. foton up‐konverzní nanočástice spolu s jejich tajemnou luminiscencí.

Nejen o vývoji a testování nových technologií kosmického výzkumu, zejména družicových přístrojů pro astronomická a planetární pozorování, se zájemci dozvěděli od výzkumníků Astronomického ústavu AV ČR.

O vývoji vědeckých přístrojů pro výzkum Slunce, Marsu nebo Jupiteru a také o aktuálních analýzách dat z předních mezinárodních umělých družic a meziplanetárních sond informovali vědci z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR.

Fyzikální ústav AV ČR byl připraven pomocí mlžné komory nechat návštěvníky vyzkoušet, jak vypadají stopy částic alfa i beta nebo rozpadu radonu. Vědci vysvětlili, jak se elementární částice zkoumají v CERNu a k čemu je to užitečné.

Kdo navštívil prezentaci Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, dozvěděl se o chemické komunikaci hmyzu, poznal chemické světlo a virtuální realitu a mohl pozorovat barevné oscilace či náhlé změny zabarvení roztoků, tzv. chemické hodiny. Pomocí elektrické energie zjistil, jak se množí svítící plazma.

Vstup na Festival vědy i doprovodné akce byl pro všechny návštěvníky zdarma.