Kempy a kurzy pro nadané žáky slaví v Plzeňském kraji 10 let

09.09.2019

Cílovou skupinou jsou mimořádně nadaní žáci základních, středních a základních uměleckých škol, tj. ti žáci, kteří se probojovali do krajských a vyšších kol předmětových a uměleckých soutěží, a dále pak pedagogičtí pracovníci, kteří připravují žáky na soutěže. Od roku 2010 tuto příležitost využilo 1 867 nadaných žáků a jejich pedagogů. Ročně se kempů účastní 220 – 230 nadaných žáků. V letošním roce pak je počet účastníků rekordních 236. Plzeňský kraj podporuje projekt ročně částkou 2 mil. Kč, přičemž od roku 2017 je tato částka 2,2 mil. Kč.

Letos se kempy a kurzy uskutečnily jednak na konci školního roku, a to v květnu a červnu řemeslné kempy určené pro nadané truhláře, strojní mechaniky, obráběče kovů, automechaniky, elektromechaniky a opraváře zemědělských vozidel.

Předposlední srpnový týden je následovaly kempy pro znalce českého jazyka a kurzy pro hudebníky, nejúspěšnější účastníky soutěží určených pro žáky základních uměleckých škol (hra na elektronické klávesové nástroje, akordeon, příčnou a zobcovou flétnu, klarinet, saxofon a trubku). Poslední srpnový týden jste pak v Plzni mohli potkat talentované matematiky, fyziky, astronomy, chemiky, biology, geografy, historiky, znalce angličtiny, němčiny, francouzštiny a nově ruštiny a španělštiny. Právě tyto kurzy zahájila v pondělí 26. srpna náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová, která nad celým projektem převzala v letošním roce záštitu.

Neodmyslitelnou součástí celého projektu je testování žáků psychology z Pedagogicko-psychologické poradny v Plzni, jehož výsledky mají šanci ovlivnit následný vývoj účastníků skrze rodinu, ale zároveň i pedagogy. Výstupem každého ročníku projektu jsou sborníky z jednotlivých kempů, které jsou přístupné na webových stránkách projektu všem zájemcům.

Jakých úspěchů dosahují naši žáci v celostátních a mezinárodních kolech soutěží, naleznete na Portále Plzeňského kraje v sekci Výsledky soutěží. Letos opět skvěle reprezentovala na Mezinárodní chemické olympiádě v Paříži studentka Masarykova gymnázia v Plzni, Miroslava Novoveská, která získala stříbrnou medaili v mezinárodní konkurenci. Z loňské Mezinárodní chemické olympiády přivezla nadaná studentka zlatou medaili. Také ona byla účastnicí kempů.