Klub pro nadané a přemýšlivé děti

07.10.2021

Vážení,
rádi bychom Vašim žákům nabídli účast na dalším běhu Klubu pro nadané a přemýšlivé děti.
Program Klubu je rozdělen do pěti oborových bloků: chemie, biologie, astronomie, matematika a globální výzvy. V každém z těchto bloků se budou žáci zabývat vybranými odbornými tématy z pohledu učitele, inženýra, podnikatele a vědce. Cílem Klubu mimo jiné je, aby si žáci a studenti vyzkoušeli široké spektrum kombinací přirodovědných oborů, a to z pohledu různých profesí. Tím pro sebe získají jasnější a ucelenější představu, pro který obor mají lepší vlohy a nadání. Aktivita je rovněž může podpořit v rozhodování při volbě budoucího povolání.

Projekt je velice vhodný pro aktivní žáky, které může inspirovat a motivovat v dalším seberozvoji. Klubem se snažíme docílit nejen rozvoje kognitivních schopností u nadaných žáků, ale také podpořit jejich bio-psycho-sociální vývoj tím, že jim poskytneme vhodné podmínky a možnost pravidelně se setkávat se stejně zaměřenými vrstevníky.

V neposlední řadě se žáci a studenti pobaví a vyzkouší si něco nového.
Program je podpořen MŠMT a Nadací RSJ, je tedy pro všechny účastníky zdarma.

Online přihlášky je možné vyplnit zde: https://forms.gle/2uvrXChDyLhxv8Nb8
V příloze naleznete newsletter s informacemi o Klubu a přidruženou infografiku.

Děkujeme Vám, pokud tuto nabídku zprostředkujete rodičům Vašich žáků.

Za tým Techmanie

Vladimír Čeněk

vladimir.cenek@techmania.cz
+420 737 247 584