Komorní hůrka – do nitra vyhaslé sopky

24.06.2021

V nevysokém kopci Komorní hůrka nedaleko Františkových Lázní se nachází tzv. Goethova štola. Cílem tohoto hornického díla bylo objasnit způsob vzniku Komorní hůrky – zjistit, zda má vyvýšenina vulkanický původ, či zda vznikla usazováním horninových materiálů na mořském dně. Vědecký průzkum inicioval zapálený geolog Johann Wolfgang Goethe, známý spíše svými literárními díly. Právě jemu je štola v Komorní hůrce věnována. 

V roce 1951 se Komorní hůrka stala národní přírodní památkou.

Vyražená štola se v průběhu času zavalila, propady se zavážely sutinami a odpadem. V roce 2016 začal Geofyzikální ústav Akademie věd ČR společně s Karlovarským krajem a Františkovými Lázněmi štolu obnovovat, aby mohla být zpřístupněna veřejnosti. Letos by se u příležitosti výročí jeho narození 28. srpna měla otevřít i veřejnosti.