Konference a výstava Technologie do škol 2019 v Liberci

22.04.2019

Realizační tým projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK) pořádá 3. ročník odborné konference s doprovodnou výstavou Technologie do škol. Akce se uskuteční 24. 4. 2019 od 8:30 do 14:30 v multimediálním sále budovy Krajského úřadu Libereckého kraje. V letošním ročníku se můžete těšit na zajímavé informace i praktické ukázky. Načerpáte inspiraci do výuky a podíváte se, jak s technologiemi pracují vaši kolegové ze základních a středních škol. Představí se vám projekty se zaměřením na rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení, projekty zaměřené na zavádění technologií do výuky na školách a na sdílení zkušeností pedagogů. Zástupci firem a institucí Vám názorně předvedou, jak co nejlépe využít potenciál, který digitální technologie do vzdělávání vnáší. Těšit se můžete na již zavedené firmy i na start-upy zabývající se vzdělávacími technologiemi. Po celý den bude v samostatné části sálu a přilehlých prostorách instalována doprovodná výstava, na které si budete moct vše vyzkoušet na vlastní kůži.