Konference dobré praxe - rovné příležitosti 2022

29.09.2022

Zveme vás všechny na Konferenci dobré praxe - rovné příležitosti 2022, která se koná online ve čtvrtek 3. 11. 2022. Pořadateli konference jsou Info Kariéra (pracoviště Krajského centra vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň) a Informační a poradenské centrum Západočeské univerzity v Plzni. Konference je realizována v rámci projektu Vzdělávání 4.0. Pro účastníky je zdarma.

Téma letošní konference je KRIZE v různých rovinách lidského bytí.
"Co dělat, když je žák v krizi? Nebo když je v krizi celá třída? Co teprve když krizí procházím já jako učitel? Jak mám v takových situacích se žákem/ žáky ve škole jednat a komunikovat?"

V rámci obsahu konference se zaměříme na 3 oblasti související s tématy, která děti a dospívající intenzivně obklopují, a to sice sexualitu, smrt a truchlení a potom obecně téma duševního zdraví. Podrobný obsah s anotacemi a medailonky lektorů najdete na https://www.infokariera.cz/konference/krize

Konference je určena především pedagogickým pracovníkům ze středních škol Plzeňského kraje (členům týmu školního poradenského pracoviště - výchovným poradcům, kariérovým poradcům, školním metodikům prevence, ředitelům škol, pedagogům, asistentům pedagogů, ...). Ovšem zváni jsou i další zájemci o témata Konference z jiných stupňů škol, z neziskových organizací a dalších institucí i mimo Plzeňský kraj.

Registrační formulář zde: https://docs.google.com/forms/d/1KfAoEsl0bufKu9zD_sGvJm2tYa_gMoyXabm5kG3DVtk/edit?ts=6321b514 

 Za tým organizátorů
 

Ing. Michaela Svobodová koordinátorka poradenské sítě 778 728 251 svobodova@infokariera.cz INFO KARIÉRA Informačně vzdělávací středisko Plzeňského kraje Tylova 33, 301 00 Plzeň web: www.infokariera.cz

 

INFO KARIÉRA je součástí Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42, IČO: 49774191 Tel. 377 350 420 (sekretariát, DVPP), tel. 378 010 010 (zápisová kancelář Jazyková škola) Email: sekretariat@kcvjs.cz (sekretariát), sjs@kcvjs.cz (jazyková škola) Web: www.kcvjs.cz