Kraj společně s univerzitou podpoří nadané středoškoláky

21.06.2019

„Individuální přístup potřebují nejen děti se znevýhodněním, ale také ty, které jsou výjimečně nadané. V naší republice chybí jednotný systém, jak s těmito mladými lidmi pracovat a jak jejich talent účinně podporovat a rozvíjet. Díky projektu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vznikne manuál, jak nadané středoškoláky začleňovat do vědeckého výzkumu,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro školství Stanislav Folwarczny a dodal, že Moravskoslezský kraj na tento projekt univerzitě přispěje 345 tisíc korun.

„Nadaní žáci budou mít příležitost stát se součástí reálného výzkumu. Seznámí se tak s jeho celým procesem od počátečních příprav až do finálního zpracování výsledků, ideálně v podobě vědeckého výstupu. Sebekvalitnější výuka ve školní lavici nemůže nabídnout tak intenzivní přínos jako reálná spolupráce s vysokoškolským lektorem nebo dokonce týmem odborníků,“ řekl náměstek hejtmana kraje a vyjmenoval, že individuální projekty budou z oblasti biologie, fyziky, geografie, chemie či informatiky.

Vědecko-výzkumné aktivity se od září 2019 do srpna 2020 zúčastní minimálně 10 žáků z Moravskoslezského kraje. Dále bude v rámci tohoto projektu 30 pedagogů absolvovat speciální akreditovaný kurz. Stanou se z nich koordinátoři péče o nadané žáky na jednotlivých středních školách v regionu. „Tito koordinátoři budou schopni vytipovat nadané žáky, budou znát jejich potřeby a specifika. Také budou umět využívat moderní vzdělávací strategie pro efektivní výuku výjimečných mladých lidí. Věřím, že tento program posune naše školství zase o něco dál,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

Zdroj