Krajský úřad podporuje kreativitu, zdravý životní styl dětí a mládeže.

11.03.2019

Karlovarský kraj vyhlašuje dotační program na podporu kreativity, spolupráce a zdravého životního stylu dětí a mládeže. O příspěvky mohou žádat regionální školy, školská zařízení či neziskové organizace pracující s dětmi a mladými lidmi. Příjem elektronických žádostí bude probíhat v termínu od 2. do 9. dubna.​
„Dotační program byl zřízen za účelem podpory zvyšování kvality života dětí a mládeže v našem regionu. Z větší části je financován ze státního rozpočtu, od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR  se nám podařilo získat přes 672 tisíc korun. Dalších více jak 288 tisíc korun na něj bylo uvolněno z rozpočtu Karlovarského kraje,“ Informační semináře proběhnou ve dnech 21.a25.3.2019.

Více se dozvíte na stránkách www.kr-karlovarsky.cz