Kulatý stůl na téma Práce s nadanými žáky

11.05.2023
Setkání ve formě facilitované interaktivní diskuze je určeno zejména vedoucím pracovníkům a pedagogům všech typů pražských škol a  školských zařízení,  speciálním pedagogům, školním psychologům i asistentům pedagoga. Cílem je sdílení dobré praxe mezi profesionály ve vzdělávání.
S úvodním slovem vystoupí odbornice RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. z NPI ČR a Bc. Markéta Štindlová z NPI ČR a PII.  

Facilitace kulatého stolu:
Mgr. Kateřina Kopečná a Mgr. Petra Dobiášová
Kdy: 25. května, 16.00 – 19.00
Místo: Pražské podnikatelské a inovační centrum, Škodův palác - Charvátova 6, Praha 1
Registrujte se online na: https://www.prahaskolska.eu/ikap-ii/
 
Těšíme se na Vaši účast!