Kulatý stůl - podpora nadání - Rozvoj talentu a nadání a příklady dobré praxe

17.12.2019

Účastníci se dozvěděli aktuality z KSPN a získali spoustu příkladů dobré praxe pro práci s nadanými. Za začátku programu se účastníci dozvěděli aktuální informace z NIDV týkající se podpory nadání a také získali praktické informace o fungování webu https://talentovani.cz/. Valná část programu byla poté zaměřena na příklady dobré praxe a konkrétní aktivity pro nadané. Své aktivity pro rozvoj nadání představilo Centrum dokumentárního filmu, které sídlí právě v kině Dukla a rozvíjí kreativitu a tvůrčí myšlení. V podobném duchu se nesla také prezentace Oblastní galerie Vysočiny, kde mají bohaté zkušenosti s rozvojem talentu od MŠ, přes ZŠ až po SŠ.

Zástupci Gymnázia Havlíčkův Brod a Gymnázia a Střední odborné školy Moravské Budějovice představili své studentské projekty a úspěchy svých studentů. Vystoupili samotní studenti, kteří představili své aktivity a zkušenosti. Prostor byl dán i příkladům dobré praxe z dalších škol – ZŠ Otokara Březiny z Jihlavy představila svůj úspěšný projektový den na téma evropský den jazyků a tandemovou výuku v praxi. Závěrem své aktivity představil také Alternátor v Třebíči - Ekotechnické centrum Alternátor se zaměřuje zejména na osvětu v oblasti energetiky, techniky, přírodních věd a astronomie.