Kulatý stůl pro školní psychology úspěšně za námi

10.09.2019

Kulatý stůl pro školní psychology z Královéhradeckého a Pardubického kraje proběhl v příjemné atmosféře na konci srpna na krajském pracovišti NIDV v Hradci Králové. Spolu s více než dvaceti kolegy ze škol z obou krajů jsme se věnovali problematice nadání, specifikům v chování a prožívání nadaných dětí i nejnovějším poznatkům z oblasti neurobiologie. Součástí setkání byla též výměna podnětů a zkušeností. Těšíme se na další spolupráci.

Soubory ke stažení