Kulatý stůl - Rozvoj talentu a nadání v rámci ZŠ

04.04.2019

Ve středu 27. 3. 2019 proběhl krásný příklad spolupráce Národního institutu pro další vzdělávání (dále jen NIDV), ZŠ Hálkova a Městského úřadu Humpolec. ZŠ Hálkova Humpolec patří od začátku koordinace podpory nadání prostřednictvím NIDV mezi hlavní partnery. Právě na této škole se spontánně začali podpoře nadání věnovat před 12 lety mimo jiné s podporou Menzy či nadačního fondu Qiido. Těmto žákům byla věnována péče směřující k jejich intenzivnějšímu rozvoji. Kulaté stoly jsou dlouhodobě koncipovány jako putovní a jsme nesmírně rádi, že jsme mohli tento kulatý stůl uspořádat právě v Humpolci. Organizaci této aktivity zaštítil i Městský úřad Humpolec v čele s paní místostarostkou Mgr. Alenou Kukrechtovou.

Za začátku programu se účastníci dozvěděli aktuální informace z Krajského úřadu, Městského úřadu Humpolec a z NIDV týkající se podpory nadání, podařilo se tak propojit školu se zřizovatelem, ale i zástupcem z krajského úřadu. Valná část programu byla poté zaměřena na příklady dobré praxe a konkrétní aktivity pro nadané. Aby informace pro účastníky byly co možná nejpraktičtější, dozvěděli se od zástupců ZŠ Hálkova, jak lze podporu nadání uchopit – seznámili se s komplexním systémem práce s nadanými i jednotlivými inspiracemi, co dělat na prvním i druhém stupni. Prostor byl dán i příkladům dobré praxe z dalších škol (ZŠ Demlova Jihlava, ZŠ a MŠ Košetice).