Kurz Jak pracovat s talenty na VŠB-TUO

10.06.2022

Pedagogové regionálních škol měli možnost diskutovat s odborníky z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě na témata, jak vychovávat a učit nadané děti, jak nadání rozpoznat a v neposlední řadě, jak podpořit individuální rozvoj nadaného žáka.

„Práce s nadanými je součástí programu naší Junior univerzity, kde nabízíme mimo jiné mentoring pro nadané žáky středních škol, kteří mají možnost konzultovat s našimi pedagogy Středoškolskou odbornou činnost i jiné oborové soutěže,“ vysvětluje Tereza Benešová z VŠB-TUO. Seminář se uskutečnil v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II. Další seminář na téma práce s talenty je plánovaný na podzim roku 2022. Termín bude upřesněn na stránkách www.zlepsisitechniku.vsb.cz.