Kurz pro práci s nadanými žáky

30.01.2020

Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) ostravské Přírodovědecké fakulty spustí další běh akreditovaného kurzu „Práce s nadanými žáky a vhodné edukační strategie pro nadané žáky na všech stupních škol – kooperace s učiteli napříč všemi vzdělávacími stupni“. Ten i pro jarní měsíce získal podporu náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislava Folwarczného a Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu MSK.

Podzimní běh kurzu absolvovalo celkem 19 pedagogických pracovníků. Také v jarním semestru připravilo CVVPT pro učitele z partnerských škol nabídku vzdělávání, která jim pomůže lépe reagovat na potřeby talentovaných žáků a umožní jim stát se tzv. koordinátory péče o nadané.

„Kurz není primárně určen výchovným poradcům, ale míří na ty z řad učitelů, kteří se chtějí této problematice věnovat a v ideálním případě již mají vlastní zkušenost s výukou nadaných žáků. Naším společným cílem s hejtmanstvím je vytvořit systémový přístup k podpoře a vzdělávání učitelů nadaných žáků,“ vysvětluje vedoucí CVVPT doc. PaedDr. Jana škrabánková, Ph.D.

Po absolvování kurzu bude účastník schopen nominovat nadané žáky ve třídě, bude znát jejich potřeby a specifika včetně typologie nadaných žáků a bude schopen využívat moderní vzdělávací strategie pro efektivní výuku nadaných. Bude také pověřen koordinací práce kolegů, kteří budou na škole s nadanými studenty pracovat. Kurz je hrazen dotací z MSK.

„Na podzimní běh kurzu jsme měli od absolventů příznivé ohlasy a mnozí dokonce mluvili o tom, že jeho absolvování doporučí svým kolegům. To se nám i potvrdilo a už teď máme takřka plno,“ říká vedoucí CVVPT doc. PaedDr. Jana škrabánková, Ph.D.

Podzimního běhu se zúčastnili pedagogové z Gymnázia Františka Živného v Bohumíně, ze Slezského gymnázia Opava, z Matičního gymnázia v Ostravě, z Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně, z Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě, z Gymnázia a Střední odborné školy ve Frýdku-Místku, z Mendelova gymnázia v Opavě, z Gymnázia Nový Jičín, Gymnázia Třinec, z Polského gymnázia im. Juliusza Słowackiego v Českém Těšíně, z Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Opava, ze Střední průmyslové školy v Karviné nebo z VOš, SOš a SOU v Kopřivnici.

Kurz je realizován v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000006 a zároveň je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MšMT) v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j.: MSMT -15496/2018-2-436.

Rozsah kurzu: celkem 20 vyučovacích hodin, pět čtyřhodinových lekcí

Místo konání: Ostrava, 30. dubna 22, Přírodovědecká fakulta

Termíny: 19. 2. 2020, 4. 3. 2020, 15. 4. 2020, 13. 5. 2020, 3. 6. 2020, vždy od 14.00 do 17.00