Letní škola Homo Economicus

21.07.2020

Podobně jako v minulých ročnících představovalo pětidenní studium na letní škole analogii pěti let studia na vysoké škole. Hlavním prvkem výuky byla týmová práce na projektech recyklace odpadu, které byly poslední den prezentovány a obhajovány před zkušební komisí složenou z lektorů letní školy. Všech dvacet úspěšných absolventů ve věku od osmi do šestnácti let se zúčastnilo slavnostní závěrečné promoce.

Během týdne studenti absolvovali množství předmětů, které propojovaly ekonomickou a ekologickou tematiku. Účastníci se dozvěděli zajímavosti například o hospodaření s odpady či vodou, o zelené dopravě nebo zeleném cestovním ruchu. Další předměty přesahovaly do jiných oblastí jako je právo a ekologie nebo ekologická stopa. Organizátoři nezapomněli ani na tradiční hodinu zaměřenou na první pomoc nebo procvičení angličtiny. Studenti netrávili čas jenom ve třídách, v rozvrhu měli zařazené také odpolední venkovní pohybové aktivity a čtvrteční celodenní vycházku po vodních plochách v okolí univerzity.

Nabyté znalosti předvedli letošní účastníci poslední den při závěrečné zkoušce, jejíž součástí byla obhajoba společného projektu. Letní škola byla tradičně zakončena slavnostní promocí, kde diplomy předával proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti Fakulty ekonomické Jan Tlučhoř. Při slavnostní promoci byli autoři nejlepších projektů oceněni drobnými dárky od Plzeňských městských dopravních podniků a Čisté Plzně.
Již nyní se těšíme na jubilejní desátý ročník. Více informací o Letní škole HOMO ECONOMICUS se dozvíte zde: https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=2989.