Letní vědecký kemp: učitelé se učili i během prázdnin

09.09.2019

Kurzy si kladly za cíl obohatit způsob výuky, aby učitelé mohli s žáky probírané učivo ihned vyzkoušet při názorném pokusu a uvědomit si jeho využití v praxi. Připravené pokusy usnadní časově náročnou přípravu výuky. Zároveň si mohou pedagogové nové postupy předávat s kolegy, čímž se bude získané know-how mezi nimi rozšiřovat.

Kemp, který pořádá Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR pod hlavičkou projektu Otevřená věda, se konal v Jindřiši u Jindřichova Hradce od 12. do 24. srpna 2019. Rozdělen byl do tří samostatných třídenních turnusů zaměřených na chemii/biologii a matematiku/fyziku, třetí turnus patřil pedagogům prvního stupně základních škol. Účastníky čekala také exkurze do hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích.

Role lektorů se ujali vědci z pracovišť Akademie věd ČR, odborníci na didaktiku z vysokých škol a také učitelé, kteří sdíleli své zkušenosti z vlastní praxe. Mezi lektory nechyběli například Květa Stejskalová z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Miloš Tichý z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nebo Vanda Janštová z Přírodovědné fakulty UK.