LÉTO S AV ČR: Pravěkým lovcem mamutů na vlastní kůži v archeoparku Pavlov

19.08.2021

Dnešní krajina se od té, která se na našem území rozprostírala před desítkami tisíc let, podstatně liší. Čas ji zavál vápnitou spraší, eroze půdy a pohyby země ji zvrásnily. Nicméně hluboko dole jsou důkazy o dávném životě našich předků. Mnohé teprve čekají na odhalení, pár z nich se už ale archeologům podařilo odkrýt a na základě toho vyprávět příběhy pravěkých obyvatel naší země.

Hrob tří mladých lidí
Trojhrob z Dolních Věstonic je unikátním archeologickým nálezem. Zvláštní kompozice těl odkazuje na symbolické a rituální chování paleolitické společnosti.

Oblastí bohatou na archeologické vykopávky z období paleolitu je jižní Morava. Mezi obcemi rozesetými v úrodné vinařské krajině si věhlas již navěky budou držet Dolní Věstonice. Vždyť kdo by neznal Věstonickou venuši! Slavná soška korpulentní nahé ženy zde byla nalezena už v roce 1925. Tato lokalita i sousední oblasti Pavlov a Milovice od té doby díky práci badatelů z Archeologického ústavu AV ČR vydaly nespočet svědectví o dávných kulturách.

Z podnětu zmíněného pracoviště zde také vzniklo unikátní muzeum – archeopark Pavlov. Od samého začátku se počítalo s expozicí in situ – tedy že archeologické nálezy zůstanou po svém odkrytí na původním místě. Architekti tedy zvolili formu podzemního prostoru s vystupujícími věžemi z bílého betonu, evokujícími okolní vápencové skály. Originální ztvárnění a citlivé začlenění do okolní krajiny nezůstalo bez povšimnutí – areál již posbíral sedm cen, mezi nimi například Stavba roku či Iconic Awards.

 Architektonické řešení archeoparku získalo několik cen
Archeopark Pavlov vítá návštěvníky od roku 2016. Budova muzea je skryta pod zemí a na povrch čnějí pouze bílé betonové světlíky připomínající vápencové skály.

Lov, textil a hlína
Výjimečná architektura a atraktivním způsobem pojatá expozice, kombinující na ploše více než 500 m2 současné audiovizuální technologie i klasickou muzejní prezentaci, seznamují návštěvníky s tím nejdůležitějším, co vědecké výzkumy přinesly. Představují svět lidí v době paleolitu, originální kamenné nástroje a kostěné předměty sloužící potřebám běžného života, ale i umělecké předměty. Pozornost je věnována tématům jako lov, každodenní život na sídlišti, umění a rituály, pohřbívání a magie.

Vedle stálé expozice archeopark každoročně pořádá i speciální akce, při kterých zájemci mohou okusit něco málo ze života pravěkých lidí na vlastní kůži. Hned v sobotu 21. srpna 2021 se workshop zaměří na lovecké postupy. Jak se vyrábí pazourek nebo další štípané kamenné nástroje? Jak se lidé před desítkami tisíc let vypořádali s technologií broušení? A jak vlastně vypadal samotný lov v pravěku? Lektoři budou mezi 10. a 17. hodinou připraveni ukázat vám všechny známé strategie našich předků, jak si opatřit potravu.