LÉTO S AV ČR: Zakuste, jak se žilo dávným římským legiím na Moravě

24.06.2021

Historicky i archeologicky bohatá lokalita se rozprostírá v okolí Věstonické nádrže na jižní Moravě, asi 35 kilometrů jižně od Brna. Nejenže tu po sobě zanechali dědictví Římané, místo je také důležitým dokladem ze života barbarských kmenů. Své náčelníky vypravovali na onen svět s takovým bohatstvím, jaké v celé tehdejší neřímské Evropě nemělo obdoby. Po stopách markomanských obyvatel se můžete vydat po naučné stezce „Germáni před branami Římské říše“.

římo v Mušově si nenechte ujít expozici, kde jsou k vidění například části šupinových a kroužkových pancířů, stříbrné a zlaté mince zobrazující římské panovníky a jejich manželky, střepy z keramických nádob, hroty kopí a další pozůstatky vojenské výzbroje a výstroje, ale také atraktivní filmy, hologram či rekonstruovaná podoba legionáře.

O prvním červencovém víkendu se tu navíc odehraje kostýmovaný výcvik římských legionářů, na začátku srpna pak muzejní noc plná herních a vědomostních aktivit či rekonstrukce života v markomanské osadě a druhý zářijový víkend Mušov ožije v divokém rytmu římsko-barbarského festivalu. Pro bližší informace sledujte web nebo facebookový profil Brány do Římské říše.

Bohatá Morava
Vedle dějin starých dva tisíce let jsou v okolí i místa s časově vzdálenějšími příběhy. Na opačném konci nádrže leží archeopark Pavlov, který nabízí výlet do dob pravěkých lovců mamutů, a nedaleké Dolní Věstonice s jejich slavnou venuší snad ani není třeba představovat.

Ve zmíněných oblastech dlouhá léta bádají vědci z brněnského Archeologického ústavu AV ČR, jenž rovněž inicioval vznik obou návštěvnických center – v Mušově i Pavlově.

Ani s těmito lokalitami však není archeologické bohatství české kotliny kompletní. Archeologické ústavy AV ČR v Praze a v Brně ve spolupráci s dalšími pracovišti připravily pro letošní prázdniny unikátní projekt nabízející více než osmdesát lákavých výletů za historií známou i polozapomenutou a na 250 prohlídek v doprovodu odborníků. Mapu lokalit najdete na webu Archeologické léto 2021.