Letošní ročník biologické olympiády pro všechny kategorie vyvrcholí jednokolovým online testem

01.06.2020

Elportal Masarykovy univerzity slouží k autentizovanému poskytování informací o Biologické olympiádě, která je zde vedena jako zvláštní kurz BIO2020. Na elportal se musí přihlásit všichni soutěžící a jejich vyučující. Přihlašovat se však mohou nejen zájemci o soutěž (soutěžící i jejich učitelé), ale i vedoucí pracovníci, organizátoři, pozorovatelé a další zájemci o informace o Biologické olympiádě. Přihlásit se lze na adrese: https://is.muni.cz/elportal/ekurzy/bio2020

Následujícím způsobem se registruje student (soutěžící) i učitel.

Milí soutěžící a organizátoři Biologické olympiády,

všichni zažíváme mimořádné období, které vyžaduje mimořádná řešení. Současná epidemiologická situace se vyvíjí velice rychle, včetně rozvolňování, což přímo ovlivňuje naše možnosti zajistit pokračování letošní soutěže. Pro pokračování, i když ve formě dobrovolné, jednokolové, distanční a tedy mnohem méně oficiální (a vlastně mimo standardní strukturu Biologické olympiády) jsme se rozhodli z několika důvodů. Jedním z nich je ještě jednou naposledy zapojit do soutěže ty, kteří ji díky absolvování středních škol BiO opouštějí, dále se otevřela možnost realizovat Letní odborná soustředění v původních časech a plném formátu, dále je reálná účast týmu České republiky na Mezinárodní biologické olympiádě (i když se i ta bude konat v distančním „in silico“ formátu). Pro výběr na letní odborná soustředění i mezinárodní pokračování potřebujeme zajistit vhodný mechanismus výběru.

Po dlouhém přemýšlení a hledání možných řešení jsme zvolili distanční možnost testu realizovaného na vašich osobních počítačích, která by měla být vyvrcholením letošního ročníku. Pro kategorii A by pro cca 20 nejlepších soutěž pokračovala na Letním odborném soustředění v Běstvině (jakožto neformálním ústředním kole), kde by došlo k výběru a přípravě případného týmu pro mezinárodní soutěž (více o mezinárodním pokračování zde: https://ibo2020.org/en/home/)

Jako technické řešení jsme zvolili aplikaci inspirovanou Geologickou olympiádou využívající Informační systém Masarykovy univerzity. Vzhledem k mimořádné vstřícnosti předsedy Geologické olympiády pana doc. Rostislava Melichara a administrátorů IS MUNI je v současné době vše připraveno pro registraci účastníků. Ta bude probíhat stejně, jako je tomu u Geologické olympiády. Soutěžící si v informačním systému Masarykovy univerzity vygenerují své osobní číslo (učo), které sdělí svému vyučujícímu, a ten je následně přihlásí do soutěže.  Přihlašování se uzavře v pátek 5. 6. 2020 o půlnoci. Všechny informace jsou na stránce: https://is.muni.cz/elportal/ekurzy/bio2020Návod pro přihlášení naleznete na konci tohoto dokumentu.

Test bude složen z klasických testových otázek (pro kategorii A a B ze všeobecných biologických znalostí, pro kategorii C a D z obsahu letošního studijního textu na téma Těžký život ve vodě) s nabídnutými možnostmi odpovědí a dále z poznávačky, která bude mít u obrázku netradičně nabídku několika možností, pro jednu z nich se budete muset rozhodnout.

Soutěžící všech 4 kategorií BiO (A, B, C i D) se testu zúčastní v jeden den - v neděli 7. června 2020. Test pro kategorii D bude možné spustit v časovém rozmezí 10.00 - 10.30h, pro kategorii C mezi 12.30 a 13.00h, pro kategorii A a B společně v rozmezí 15.00 - 15.30h.

Kategorie A, B – účastnit se online testu mohou soutěžící, kteří absolvovali školní kolo a byli pozváni do krajského kola. Pro kategorii A je na následném Letním odborném soustředění povolena účast i studentům 4. ročníku, resp. čerstvým absolventům středních škol.

Kategorie C, D – účastnit se mohou soutěžící, kteří absolvovali školní kolo a byli pozváni do okresního kola.

Online test bude současně sloužit jako výběr účastníků Letního odborného soustředění (LOS) Biologické a Chemické olympiády v Běstvině (http://www.bestvina.cz/ nebo https://bestvinka.vscht.cz/). Termín LOS I (pro BiO A a B) je 27. 6. – 11. 7. 2020. Termín LOS II (BiO C a D) je 11. – 25. 7. 2020. Svůj zájem zúčastnit se LOS I projevte registrací pomocí elektronického formuláře https://akce.vscht.cz/bestvina.  vůj zájem zúčastnit se LOS I projevte registrací pomocí elektronického formuláře https://bestvinka.vscht.cz/registrace/prihlasovadlo. Registrujte se do 6. června 2020.

Jako předseda Biologické olympiády bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílejí na důstojném soutěžním zakončení BiO v letošním roce. Věřím, že pro vás, účastníky soutěže, to bude zajímavá zkušenost. Budiž vám velkou motivací účast na legendárním Letním odborném soustředění.                      

Jan Černý

Předseda Ústřední komise Biologické olympiády

 Více informací: https://biologickaolympiada.czu.cz/cs/r-11835-aktuality/pozor-pozor-dobrovoln-on-line-test-se-blizi-den-d-nastane-v-.html