Literárně-výtvarná soutěž k výročí 1100 let od smrti svaté Ludmily (†15. září 921)

05.03.2021

Biskupství plzeňské společně s Plzeňským krajem vyhlašuje u příležitosti 1100 let od smrti sv. Ludmily soutěž, která je určena pro všechny děti a mládež žijící na území Plzeňského kraje.

Soutěžní kategorie:

kategorie MŠ – 3 až 6 let

I. kategorie – 1. až 3. třída

II. kategorie – 4. až 6. třída

III. kategorie – 7. až 9. třída

IV. kategorie – středoškoláci

Do soutěže se zasílá jedna práce na téma „Babička“ (kdo/kým je pro mne babička, babička v naší rodině, babička jako vzor, babička je ta, která…). Je možno také ztvárnit kněžnu Ludmilu jako babičku (rodina pro ni byla vším a historie nám připomíná především její roli babičky – viz její životopis v příloze). Forma: literární, výtvarná, moderní techniky. K výtvarnému zpracování (formát A3) je možné použít libovolné techniky: malba, koláže, fotografie, různé ornamenty, materiály a jiné výzdoby; u literární formy (1-2 strany A4) možno použít: prózu (vyprávění, popis, úvahu apod.), poezii, různé druhy a styly písma atd.; je možné použít kombinaci literární i výtvarnou dohromady (např. komentovat obrázky a fotografie nebo naopak text doplnit o výtvarný materiál); moderní techniky: v tomto ztvárnění tématu je možné vytvořit animaci, video, prezentaci apod. V loňském i tomto roce je život mnoha seniorů poznamenán nedostatkem kontaktů s okolím, samotou.. Zaslané práce (po jejich vyhodnocení a vystavení oceněných) proto chceme (se souhlasem vašich rodičů) předat jednotlivě klientkám Domovů spokojeného stáří, penzionů apod. na území kraje jako dárek a s možností zareagovat na vaši práci (zasláním dopisu apod.) Svoji práci zašlete do 31. srpna 2021 na adresu: Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň nebo na e-mailovou adresu: ludmila@bip.cz. K práci napište název či stručný popis díla, svoji adresu, třídu, do které chodíte, věk a e-mailovou adresu a případně souhlas s předáním díla. Vyhlášení výsledků se uskuteční v druhé polovině září v Plzni za účasti plzeňského biskupa a hejtmanky Plzeňského kraje. První tři výherci v jednotlivých kategoriích obdrží drobné ceny. Díla budou také uveřejněna na soc. sítích (#svludmila #diecezeplzenska).

Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský                                                                                                                                        doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., hejtmanka Plzeňského kraje

Více o soutěži: www.bip.cz a https://www.plzensky-kraj.cz/

Vyhlašující organizace si pro realizaci soutěže vyhrazuje právo s prací a jménem autora dále disponovat (pro využití ve sdělovacích prostředcích: tyto práce vystavovat, šířit je mediálně nebo využít jiným způsobem v souladu se zákonem). Každý soutěžící nebo jeho zákonný zástupce bere na vědomí, že zasláním práce do soutěže projevuje souhlas s těmito podmínkami. Zaslané práce se nevrací.