Literární soutěž Albatrosu - uzávěrka 31.10, 2023

05.09.2023

Již od roku 2009, kdy byl vyhlášen první ročník, stojí Literární soutěž nakladatelství Albatros na třech pilířích:

Odborná porota – jejími členy jsou tradičně spisovatelé, literární redaktoři, novináři a vysokoškolští pedagogové. Jména členů poroty jsou každoročně zveřejněna při vyhlášení vítěze.
Průhlednost a anonymita – soutěž probíhá tříkolové a o každém kole jsou vedeny záznamy. Odborná porota nezná jména autorů, všechny rukopisy jsou označeny pouze čísly.
Finanční odměna – vítěz Literární ceny Albatrosu získá finanční odměnu ve výši 25 000 Kč.
Společně s finanční odměnou nakladatelství uděluje příslib, že vítězný rukopis do roka vydá.

Téma soutěže
Nakladatelství Albatros každoročně vyhlašuje téma, které by měl soutěžní rukopis splnit. V minulosti tak byla vyhlášena témata konkrétní jako moderní pohádka, dobrodružný příběh, detektivka pro děti, ale i obecná (Smích - základ života, Na světě je přece krásně).

Téma aktuálního 14. ročníku je: Pipi v nás

Kdo by neznal Pipi Dlouhou punčochu, silnou, neohroženou dívku, která si se vším poradí sama, a to tak, že se dospělí kolikrát nestačí divit. Jistě se shodneme, že takových hrdinek není v knížkách pro děti nikdy dost. Proto hledáme příběh, v němž bude hlavní roli hrát výrazná hrdinka – a nemusí mít přitom nutně stejné vlastnosti jako Pipi. Žánr nehraje roli (a v žádném případě nemá jít jen o čtení pro holky!), podstatné je, aby byl text čtivý, napínavý a vhodný pro děti. A když v něm bude hrdinek víc, jedině dobře!

Jak se do soutěže přihlásit?

Podmínky

  1. Zúčastnit se mohou autoři, kteří dovršili v den uzávěrky podání rukopisu 18 let, a to pouze s novinkou, jež dosud nebyla nikde publikována
  2. Rukopis musí splňovat zadané téma
  3. Uzávěrka odevzdání rukopisu: 31. 10. 2023
  4. Přihlášené práce budou hodnoceny anonymně odbornou porotou
  5. Oceněná próza vyjde do data vyhlášení dalšího ročníku soutěže a vítěz získá vedle standardního honoráře i finanční odměnu 25 000 Kč

Propozice:

Soutěžní příspěvek 2 tištěných kopiích (bez identifikace autora) musí být doručen do sekretariátu Albatrosu nejpozději do dne uzávěrky soutěže současně s přihláškou do soutěže (Formulář, který obsahuje jméno autora, kontaktní adresu, název práce a souhlas s podmínkami soutěže). Přijetí rukopisu bude písemně potvrzeno nakladatelstvím spolu s přidělením soutěžního čísla. Zároveň příspěvek doručte elektronicky na info@albatrosmedia.cz. Do předmětu e-mailu uveďte "Literární soutěž Albatros - Jméno a Příjmení".

Vznik soutěže:

První ročník Literární soutěže Albatrosu byl vyhlášen v roce 2009 u příležitosti 60. výročí vzniku nakladatelství, myšlenka však pochází již z 90. let. Duchovním otcem projektu je současný programový ředitel Albatrosu Ondřej Müller.

Vyhlášení soutěže:

Vítěz literární soutěže je vyhlášen u příležitosti předávání výročních cen Albatrosu, kde je zároveň představeno i téma nadcházejícího ročníku. Nakladatelství Albatros tradičně oslovuje i ty autory, jejichž dílo bylo pro porotu zajímavé, ale z nějakého důvodu nedosáhlo na první místo. Každoročně tak vydá přibližně dva další rukopisy, které se často zařadí na žebříček nejúspěšnějších knih. Mezi takové tituly patří i devítidílná série Ilky Pacovské Sedmý smysl. Rukopisy, které nebudou vybrány k ocenění ani k vydání, budou do měsíce od vyhlášení vráceny autorům.