Literární soutěž Amélie pro středoškoláky

19.11.2023

Odborná porota vybere 12 nejlepších textů postupujících do závěrečného vyhlášení vítězů, které se uskuteční v březnu 2024 v Praze.

Hlavní cenou je vydání vítězných textů v audio podobě (nahrávání ve zvukovém studiu Napa Records se známými herci) a workshop se zkušenými spisovateli o tvorbě a vyprávění příběhů.

O výsledcích literární soutěže rozhodne odborná porota ve složení (vyhrazujeme si právo změn):

spisovatelka Markéta Lukášková

novinářka a moderátorka Linda Bartošová

spisovatelka a lektorka Milada Rezková

spisovatelka a reklamní textařka Hana Kašáková

sociálně zdravotní pracovnice Amelie Šárka Slavíková

Kritéria hodnocení:

  • obsah
  • přínos textu do společenské diskuse
  • stylistická úroveň textu

Hlavní ceny v soutěži:

  • vydání oceněných textů v audio podobě (nahrávání ve zvukovém studiu Napa Records se známými herci)
  • vydání tištěného sborníku (bude obsahovat všech 12 nejlepších soutěžních textů, každý účastník obdrží 1 sborník zdarma)
  • workshop se zkušenými spisovateli o tvorbě a vyprávění příběhů
  • dvanáct nejlepších autorů soutěžních textů obdrží věcné ceny (balíček knih od nakladatelství Labyrint, dílo/merch od mladého umělce Matěje Hoška z Maappi, předplatné časopisu Raketa a případně další nenárokovatelné ceny.

Vyhlášení soutěže a její výsledky budou medializované – články a rozhovory v lifestylových online i tištěných médiích, v podcastech a na sociálních sítích. Samozřejmá je i medializace v kanálech Amelie, tisková zpráva a veřejné vyhlášení výsledků soutěže.