Matematika hravě

07.06.2022

Na semináři bude prezentován design inovativní matematické larpové hry i další náměty pro obohacení výuky matematiky. Představeny budou příklady dobré praxe využití edularpu při zvyšování žákovské motivace a zapojenosti do vzdělávacího procesu. Prezentovány budou i další možnosti obohacení matematiky, jako portál pro procvičování středoškolské matematiky Math4U, nebo volně dostupný software GeoGebra, který lze využít ve výuce matematiky na základních, středních i vysokých školách, v kroužcích nebo při projektových dnech.

Seminář je určen všem, které zajímá, jak využít hru ve školním kontextu a kreativně žákům přiblížit matematiku.

V případě zájmu se registrujte na stránkách https://www.zlepsisitechniku.vsb.cz/program/531 nebo na emailu: tereza.benesova@vsb.cz

Vstup a občerstvení je zdarma.