Mít kam jít!

30.04.2020

Aktivity jsou tříděny podle věku a zaměření, obsahují odkazy na zdroj, který nám materiál poskytl a jsou každý den doplňovány o další zajímavé aktivity pro děti, mládež i dospělé. https://mitkamjit.cz/