Motivační stipendia pro studenty 1. ročníku

24.07.2019

Stipendium je určeno studentům 1. ročníku prezenčního bakalářského studia, kteří se v akademickém roce 2019/2020 zapíší ke studiu na VŠB-TUO do svého prvního bakalářského studia.

Stipendium není určeno studentům, kteří již studovali na jiné VŠ a jejich celková odstudovaná doba je delší než je standardní doba studia zvětšená o 1 rok.

Stipendium je určeno studentům, kteří splní všechny studijní povinnosti a vážený studijní průměr (VSP) bude lepší než 70.

Zdroj: https://www.vsb.cz/cs/detail-novinky/?reportId=38105&linkBack=%2Fcs%2Fo-univerzite%2Fnovinky%2Findex.html