MUNI otevírá nové studijní programy, vychová experty na embryologii

19.02.2020

Ke dvěma dosavadním pětiletým magisterským studijním programům Lékařské fakulty MU letos přibyl nový s názvem Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog, který bude připravovat odborníky především pro práci v centrech reprodukční medicíny. Možnosti takzvané asistované reprodukce se neustále rozvíjejí a v České republice jsou desítky klinik, které potřebují odborníky nejen se znalostmi medicíny, ale také genetiky, molekulární a vývojové biologie či chemie. Vysokoškolské studium embryologie v Česku dosud chybělo a možnost pracovat jako klinický embryolog v centru asistované reprodukce byla vždy podmíněna náročným dovzděláním se v mnoha specializovaných embryologických a zdravotnických disciplínách. 

Nabídku studia rozšířila také Přírodovědecká fakulta MU. Studijní program Experimentální a molekulární biologie nově nabízí specializaci nazvanou Buněčná biologie, na kterou bude za tři roky navazovat nový samostatný magisterský studijní program se stejným názvem. S tímto zaměřením najdou budoucí absolventi uplatnění zejména v základním a aplikovaném výzkumu, dále například v biobankách biomedicínských laboratořích či v biotechnologických firmách.

Zájemci o studium na MUNI si mohou vybírat z více než 120 bakalářských a dlouhých magisterských studijních programů. Přihlášky ke studiu je možné podávat až do 29. února.

Více informací na: https://www.em.muni.cz/student/12452-muni-otevira-nove-studijni-programy-vychova-experty-na-embryologii