Muzeum seismometrie v Kašperských Horách – ke zlatonosné Kristýně

24.06.2021

Štola Kristýna z roku 1805 původně sloužila k těžbě zlata, nyní jsou v jejích třech větvích umístěny seismické snímače. I do nich se mohou návštěvníci v rámci prohlídky přilehlého Muzea seismometrie podívat. Dozvědí se řadu zajímavostí o zemětřesení či zda je Česká republika seismicky aktivní a mohou si prohlédnout přístroje, jimiž se pohyby země měří. Muzeum po přestávce otevírá 19. června, další termíny prohlídek budou následovat.

Vedle štoly Kristýna se v původní dřevěné budově seismické observatoře z roku 1959 nachází Muzeum seismometrie. Návštěvníci Muzea seismometrie se seznámí s bezmála dva tisíce let dlouhou historií přístrojů na měření pohybů země, seismometrů, s principem jejich činnosti, vývojem konstrukce seismometrů za posledních sto let a také se záznamovými zařízeními, získanými seismickými signály a s jejich zpracováním. Dozví se mnohé o zemětřesení, důvodech jeho vzniku, šíření seismických vln a jejich účincích, též o stavbě Země, světových zemětřeseních a seismicitě našeho území. Součástí prohlídky je i návštěva seismických pracovišť ve třech větvích zlatonosné štoly Kristýna.