Na kafe s ... Janem Hradeckým | Globální změna klimatu a ochrana krajiny očima geoekologa

06.05.2020

Co říkají na globální změnu klimatu vědci a jaké jsou argumenty antiekologů? Jaká je problematika ochrany krajiny v Česku a jaký je stav našich říčních ekosystémů? A co tolika lidmi milované Beskydy? Poslechněte si čerstvý coffee talk s geoekologem a děkanem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Jan Hradecký vystudoval Ostravskou a Masarykovu univerzitu. Je habilitovaný v oboru fyzická geografie a geoekologie. Zabývá se problematikou vývoje krajiny, paleoenvironmentálními změnami a reakcí různých složek krajiny na ně, zvlášť se věnuje otázkám vývoje říční krajiny. Byl vedoucím Katedry fyzické geografie a geoekologie PřF OU. Nyní je děkanem, vysokoškolským učitelem a garantem studijního programu environmentální geografie na téže fakultě Ostravské univerzity. V tomto díle vědecko-popularizačního seriálu Ostravské univerzity geoekologa Jana Hradeckého zpovídala vedoucí oddělení komunikace Andrea Svobodová.

Ke zhlédnutí ZDE