Nadace Jablotron - minigranty pro učitele 2019-20

11.10.2019

Učíte fyziku, matematiku, chemii, informatiku, moderní české dějiny (20. století) či mediální a informační gramotnost na některé ze ZŠ na Jablonecku? Záleží vám na tom, aby děti předmětu rozuměly a chápaly jej? Snažíte se o to, aby výuka byla pestrá, srozumitelná i zábavná? Hledáte cestu, jak získat finanční prostředky pro své aktivity bez zbytečné administrativy? Pak právě pro vás je určený náš program Minigrantů pro učitele!

O příspěvek až 15.000 Kč na pomůcky do výuky či na svůj profesní rozvoj ve školním roce 2019/20 můžete žádat do 15.12.2019. Na školní rok 2019/20 máme připraveno opět 200.000 Kč

Kdo může žádat?
Učitelé ze základních škol bývalého okresu Jablonec nad Nisou, kteří učí minimálně na poloviční úvazek, vyučují alespoň jeden z následujících předmětů: matematika, informatika, fyzika, chemie, moderní české dějiny (20. století), mediální a informační gramotnost, a kteří nečerpali prostředky z Minigrantů pro učitele v předchozím ročníku (2018/19).

O co můžete žádat?
O prostředky na svůj další rozvoj – školení, kurz, seminář (není nutná akreditace) či inspirativní konferenci, které se uskuteční nejpozději do 31. srpna 2020. O prostředky na akci pro žáky – besedu, exkurzi, prožitkový program apod., které se uskuteční nejpozději do 31. srpna 2020. O prostředky na pořízení pomůcky, pro kterou máte přímé využití ve výuce a pomůcku bude možné využít ještě do konce školního roku 2019/20.

Do kdy můžete žádat a jak?
Žádosti se přijímají do 15.12.2019. Žádat můžete prostřednictvím vyplnění jednoduchého dotazníku, který najdete zde - oč žádáte, jak to využijete ve výuce, jaký je předpokládaný termín pořízení či realizace apod.

Více na http://www.nadacejablotron.cz/aktualita/minigranty-pro-ucitele-2019-20