Nadaní žáci budou moci studovat na unikátním technickém lyceu

14.09.2019

Technologická a podnikatelská akademie vznikne jako nová příspěvková organizace Moravskoslezského kraje od příštího školního roku. Ve čtvrtek 12. září 2019 to schválili krajští zastupitelé. Toto rozhodnutí krajského zastupitelstva navazuje na březnové memorandum o spolupráci ve školství, které uzavřel Moravskoslezský kraj, VŠB-TUO a MSIC.

Akademie bude unikátní organizací v rámci České republiky, kdy veřejná střední škola bude působit přímo v prostorách veřejné vysoké školy. Jejím cílem bude vzdělávání technicky nadaných žáků středních škol a zvyšování kvality výuky technických oborů v regionu. Součástí akademie bude nová střední škola, vzdělávací středisko pro učitele a tréninkové centrum pro žáky z ostatních škol, které kraj zřizuje.

„Technické vzdělávání v kraji bude zase o krok dále. Mimořádně technicky nadaní středoškoláci budou studovat v prostorách VŠB-Technické univerzity Ostrava, na vzdělávacím programu se budou podílet univerzitní odborníci a inovativní firmy. Vytvoříme žákům podmínky k intenzivnímu studiu a rozvíjení jejich znalostí a dovedností. Věřím, že úzká spolupráce s univerzitou pak bude maturanty motivovat, aby vysokou školu studovali právě zde a neodcházeli z kraje nebo dokonce mimo republiku. Je to způsob, jak u nás talentované lidi s budoucností udržet,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že Technologická a podnikatelská akademie má do regionu přivést více rostoucích a exportujících firem, investic do inovací, průmyslového výzkumu a vývoje. Také má zajistit intenzivnější propojení podnikatelského prostředí s akademickou sférou.

Organizace vznikne ve dvou fázích. První rok činnosti bude od 1. září 2020 zaměřený na odborné vzdělávání pro pedagogy, které se bude soustřeďovat v MSIC. Nová střední škola bude otevřena v prostorách technické univerzity, které projdou rekonstrukcí tak, aby odpovídaly nejmodernějším trendům v technickém vzdělávání. První žáci oboru Technické lyceum nastoupí v září 2021, v plánu je otevírat jednu třídu o 30 žácích ročně.

„Absolventi oboru Technické lyceum budou skvěle připravení k vysokoškolskému studiu. Uplatnění také velice dobře najdou na trhu práce, obor je totiž dobře přizpůsobitelný aktuálním požadavkům firem. Obsah vzdělávání se bude zpracovávat společně s aktivními společnostmi v našem kraji, ale také s pedagogy, kteří mají zájem vytvořit novou moderní střední školu zaměřenou na nejnovější trendy, inovace a podnikavost,“ řekl náměstek hejtmana kraje pro školství Stanislav Folwarczny.

Dodal, že nová krajská organizace bude vzdělávat také pedagogy, v oborech, jako jsou průmyslová automatizace, mechatronika, průmyslová elektronika, informační technologie, vývoj software a další. „Součástí akademie bude i tréninkové centrum, které bude poskytovat žákům ostatních středních škol výukové moduly v různých oblastech, například průmyslové automatizace a robotiky, kybernetiky, programování, kybernetické bezpečnosti, technického vývoje produktu, prototypování a testování, nových materiálů a jejich aplikace a další,“ vyjmenoval náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny.

Činnost nové organizace bude financována stejně jako u jiných organizací zřizovaných krajem v oblasti školství - platy pedagogů a dalších zaměstnanců budou hrazeny ze státního rozpočtu, provozní náklady z rozpočtu kraje.

Zdroj: https://www.msk.cz/cz/skolstvi/nadani-zaci-budou-moci-studovat-na-unikatnim-technickem-lyceu-133416/