Nadání žáků rozvíjí i školní poradenské pracoviště.

02.04.2019

Součástí práce školního speciálního pedagoga je péče o žáky s talentem a nadáním, kteří mají zájem o vědění, hledání logických souvislostí, informací a jevů. Při práci s těmito dětmi se soustředíme na obohacování učiva a rozvoj tvořivosti. Proto se tito žáci z různých tříd pravidelně 1x týdně setkávají na školním poradenském pracovišti a řeší úkoly, které tento jejich potenciál rozvíjí.  V hodinách jsou voleny aktivity zaměřené na volbu různých strategii myšlení, učivo je prohlubováno a obohacováno a odvíjí se od specifik zájmů žáků.