Náš street art

17.12.2019

Cílem programu je, zažít teoreticky a následně prakticky přípravu vlastního výtvarného projektu s tématem street artu. Od návrhu, přes legislativu, propagaci, dokumentaci až po jeho vlastní realizaci. Žáci si vyzkouší, co vlastně obnáší příprava výstavy i s jejím uskutečněním a finálním představení veřejnosti. Program je zaměřen na spolupráci jak ve třídní skupině tak i mimo školní komunikaci s osobami a účastníky, kteří jsou do projektu přímo i nepřímo zainteresováni. Důraz je kladen především na komunikaci a společnou práci.

I.    Setkání 15. 10. 2019 v ZŠ Rošického, Jihlava
Žáci 9. C ZŠ Rošického se seznámili s průběhem celého projektu. Povídali jsme si o historii street artu, promítali díla významných umělců ze zahraničí, u nás i v Jihlavě. Volali jsme řediteli Městské policie panu Mašterovi abychom zjistili, jaké postihy vyplývají z nelegálního ničení veřejných či soukromých majetků. Žáci si vytvořili vlastní nickname.

II.    Setkání 13. 11. 2019 v OGV Komenského 10, Jihlava
Na vernisáži výstavy Jana Híska Ostrov v lese deváťáci diskutovali jak s vystavujícím umělcem, tak i kurátorem Radkem Wohlmuthem. Jak moc se nechali inspirovat uvidíme v červnu, kdy je čeká příprava vlastní vernisáže.

III.    Setkání 19. 11. 2019 v ZŠ Rošického
Současný umělec street artu Ondra Vyhnánek přijel za žáky, aby jim vyprávěl o své tvorbě, začátcích a současných projektech. Promítání, prohlídka katalogů a knih, otázky a odpovědi... Další inspirativní setkání, které možná podpoří jejich vlastní tvorbu.