Návštěva z Kazachstánu

26.10.2023

Za NPI ČR byly průvodkyněmi garantka podpory nadání Zdeňka Chocholoušková a koordinátorka podpory nadání Ivana Lichtenberková. V prvním dni jsme navštívili MŠMT. Pan ředitel Michal Černý hovořil o systému podpory nadání na školách v ČR, o jeho plánovaném rozvoji, spoluprácí s ČŠI a podpoře z MŠMT. Další den jsme navštívily ZŠ Curie, kde nám byla umožněna hospitace přímo ve vyučování třech tříd a následný rozhovor s paní ředitelkou Terezou Martínkovou a paní zástupkyní Ivetou Stehlíkovou Bassyovou. Všem velice děkujeme.