Nejdůležitější tekutinu představuje výstava Voda v Akademii věd ČR

07.02.2020

„Obyvatelé amerického Denveru denně spotřebují 538 litrů vody na osobu, zatímco lidé v ugandském městě Mbarara pouhých 14 litrů na osobu,“ informuje jeden z výstavních panelů. „Na území Česka ročně spadne zhruba 700 milimetrů srážek, což odpovídá 75 naplněným přehradám Orlík,“ píše se na dalším v češtině i angličtině.

Kromě překvapivých informací o světové i tuzemské spotřebě vody, jejích pozoruhodných chemických vlastnostech a síle, úpravě vody pitné a čištění té odpadní či o hydrologických a meteorologických měřeních se však návštěvníci výstavy dozvědí třeba i to, jak vodou šetřit v domácnosti nebo proč je lepší pít vodu kohoutkovou než balenou.

Nová expozice má totiž hlavně přimět příchozí k zamyšlení nad tím, jak se k vodě chováme, zda s ní neplýtváme, jak moc ji znečišťujeme a co pro ochranu vodních zdrojů může udělat každý z nás.

Výstava v Galerii Věda a umění v hlavní budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze, kterou Ústav pro hydrodynamiku AV ČR připravil ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR, je veřejnosti zdarma přístupná od 7. února do 22. března 2020. Komentované prohlídky s autory expozice se uskuteční 26. února v 16:00 hodin, 11. března v 16:00 hodin a 22. března 2020 v 11:00 hodin (podrobnosti naleznete na stránkách Galerie). Na poslední z termínů připadá také Světový den vody, do jehož oslav se Ústav pro hydrodynamiku AV ČR zapojí s dalším programem.