Německojazyčná debatní soutěž pro studenty     

01.04.2019

Soutěž pro studenty, kteří kladou kritické otázky a troufají si vyjádřit svůj názor, ale zároveň dokáží naslouchat hlasům druhých a věcně a férově na ně reagovat. Tyto zásadní kompetence zprostředkovává Jugend debattiert international, jediná mezinárodní německojazyčná debatní soutěž pro studenty středních škol ve střední a východní Evropě  https://www.goethe.de/ins/cz/cs/spr/unt/ver/jdi.html. Předmětem soutěže je debatování v němčině o tématech ze školního prostředí, o lidskoprávní tematice, dějinách a Evropě.