NEZkreslená věda - výuková videa

19.06.2019

První 10dílná série NEZkreslené vědy vznikla v roce 2014. Četné pozitivní ohlasy od pedagogů, studentů středních škol a gymnázií a široké veřejnosti byly motivací pro vznik neméně úspěšných sérií z roku 2015: NEZkreslená věda II a z roku 2016: NEZkreslená věda III. Nejnovější čtvrtá řada byla dokončena v roce 2018 a tematicky celá vychází z výzkumných programů STRATEGIE AV 21. Novinkou jsou dva humanitně zaměřené díly.

Ve 40 dílech se diváci dozví Co je to lék, Kde je hranice nanosvěta, Jak vznikl vesmír, O viru HIV a nemoci AIDS, O vývoji člověka, O tajemství mikrosvěta, Jak funguje naše imunita, Jak funguje jaderná elektrárna, O tlaku a síle kolem nás, o tom, Když onemocní buňky, Co je to fotosyntéza?, o Plastech kolem nás, o Radioaktivitě, jestli Vodí – nevodí polovodič?, o Periodickém společenství prvků, Co je atom?, Jak vzniká zemětřesení, o Proteosyntéze – od DNA k proteinu, Jak funguje počítač?, o Finanční gramotnosti, o Dějinách peněz, Co je to světlo?, O bateriích, o Genetice, o Metabolismu – o přeměně látek, Kdo řídí lidské tělo?, O teorii relativity, Co je to ropa?, Jak funguje elektromotor, Co je to diamant?, o Včelách, o Algoritmech, o Geneticky modifikovaných organismech (GMO), o technologii 3D tisku, o Paměti v digitálním věku, o Srážkách kosmických těles se Zemí, o tom, Co je komunikace?, o Skladování energie, o Vakcínách nebo o Češích ve vesmíru.

Všemi díly provází nezaměnitelný komentář Pavla Lišky a ilustrace Tomáše Zacha.

Videa:

NEZkreslená věda IV:

1. díl: Včely
2. díl: Algoritmy
3. díl: Geneticky modifikované organismy (GMO)
4. díl: 3D tisk
5. díl: Paměť v digitálním věku
6. díl: Srážky kosmických těles se Zemí
7. díl: Co je komunikace
8. díl: Skladování energie
9. díl: Vakcíny
10. díl: Češi ve vesmíru

NEZkreslená věda III:

1. díl: Dějiny peněz
2. díl: Co je to světlo?
3. díl: O bateriích
4. díl: Genetika
5. díl: Metabolismus – o přeměně látek
6. díl: Kdo řídí lidské tělo?
7. díl: O teorii relativity
8. díl: Co je to ropa?
9. díl: Jak funguje elektromotor
10. díl: Co je to diamant?

Trailer

NEZkreslená věda II:

1. díl: Co je to fotosyntéza?
2. díl: Plasty kolem nás
3. díl: Radioaktivita
4. díl: Vodí – nevodí polovodič?
5. díl: Periodické společenství prvků
6. díl: Co je atom?
7. díl: Jak vzniká zemětřesení
8. díl: Proteosyntéza – od DNA k proteinu
9. díl: Jak funguje počítač?
10. díl: Finanční gramotnost

NEZkreslená věda I:

1. díl: Co je to lék
2. díl: Kde je hranice nanosvěta
3. díl: Jak vznikl vesmír
4. díl: O viru HIV a nemoci AIDS
5. díl: O vývoji člověka
6. díl: O tajemství mikrosvěta
7. díl: Jak funguje naše imunita
8. díl: Jak funguje jaderná elektrárna
9. díl: O tlaku a síle kolem nás
10. díl: Když onemocní buňky

Manažerka projektu:

Marta Dlouhá
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Divize vnějších vztahů – Odbor projektů rozvoje lidských zdrojů
Vodičkova 40
110 00 Praha 1
 
tel.: +420 221 403 853