Nový rod řas Ostravamonas

28.04.2020

Nový rod řas dostal jméno po Ostravě. Mladá vědkyně z katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU) Dovilė Barcytė jej popsala díky vzorku objevenému na Heřmanické haldě. Biologové po celém světě si tak budou zvykat na název Ostravamonas.

Ostravské haldy jsou dlouhodobě výtečným místem pro studium biodiverzity. V návaznosti na oxidaci sulfidových minerálů a následnou tvorbu kyseliny sírové například nabízejí příhodné podmínky pro život nejrůznějších acidofilních nebo acidotolerantních mikroorganismů. Právě tady našla mladá litevská vědkyně Dovilė Barcytė, která studuje distribuci, rozmanitost a vývoj mikrořas, výjimečný vzorek.

„Povedlo se mi izolovat zelenou bičíkatou řasu, která je fylogeneticky úzce spjatá s druhem Chlamydomonas chorostellata, jenž byl nalezen a popsán v roce 1966 v kyselé půdě na Novém Zélandu. Jako další krok v rozplétání složité taxonomické historie rodu Chlamydomonas jsme tak definovali nový rod Ostravamonas, kterým odkazujeme na Ostravu, kde byla řasa znovu objevena,“ říká Dovilė Barcytė, která působí na Přf OU ve výzkumné skupině Marka Eliáše.

Nový rod Ostravamonas zahrnuje celkem tři druhy řas: Kromě Ostravamonas chlorostellata známý z Nového Zélandu a Ostravy, který obývá kyselá suchozemská stanoviště jsou to ještě Ostravamonas meslinii izolovaný z příkopu ve Francii a Ostravamonas tenuiincisa neznámého původu. Zbylé dva druhy byly původně součástí již zmíněného rodu Chlamydomonas. Pro jejich přesnější zařazení na základě podobných rysů využila Dovilė Barcytė s kolegy molekulární nástroje, které dokáží odhalit i mikroskopem nespatřitelné rozdíly.

„Naše Ostravamonas chlorostellata zahrnuje jednobuněčné zelené řasy se dvěma stejnými bičíky a papilou, které mají chloroplast ve tvaru kalíšku s radiálními štěrbinami a pyrenoidem. Výrazným znakem je také červené jakoby řetízkovité stigma,“ popisuje vědkyně Přírodovědecké fakulty OU. Krátce poté, co zveřejnila Dovilė Barcytė se svými kolegy popis rodu Ostravamonas, přišli nezávisle na ostravském týmu s taxonomickým popisem stejné fylogenetické linie japonští vědci, kteří ji popsali jako nový rod Paludistella.

„Ukazuje to, jak kompetitivní může být věda dokonce i při popisu organismů. Vzhledem k tomu, že naše publikace se na internetu objevila dříve než článek japonských kolegů, má náš popis prioritu a rod by měl nadále nést název Ostravamonas,“ uzavírá Dovilė Barcytė.

Katedra biologie a ekologie Přf OU

Přední pracoviště Přírodovědecké fakulty OU, které zajišťuje vysokoškolské vzdělávání ve studijním programu biologie. Výzkum pracovníků katedry (včetně jednotky Life Science Research Centre) se zaměřuje na studium rozmanitosti a evoluce života na různých škálách (od genů přes organismy po společenstva). Mezi nejintenzivněji zkoumané organismy patří vybrané skupiny hmyzu a korýšů, hybridogenní obratlovci, mechorosty, parazité skupiny Trypanosomatida a jednobuněčné řasy. Pozornost je věnována také studiu obnovy narušené krajiny, bioremediacím a biodegradacím.