Oblíbený festival ZČU bude i letos odhalovat tajemství vědy a techniky

03.09.2021

Na 35 interaktivních expozic bude v pátek 10. září na plzeňském náměstí Republiky čekat na žáky základních a středních škol během Dne vědy a techniky, který pořádá Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) za podpory Plzeňského kraje a města Plzně. Fakulty ZČU, ale i střední školy a další instituce promění náměstí ve vědeckou laboratoř a ukážou, že vědou se dá skvěle bavit.  

Akce, jejímž cílem je představit žákům a studentům zejména technické a přírodovědné obory z netradičního úhlu pohledu, se koná už šestnáctým rokem. Ačkoliv současná doba událostem s mnohatisícovou návštěvností příliš nepřeje, nenarušila tradici Dnů vědy a techniky ani epidemie covidu-19. Vědecký festival pro malé i velké se nicméně letos uskuteční během jednoho dne – v pátek 10. září, expozice však budou otevřené až do 18 hodin, tak aby si vědecké hrátky užili nejen žáci v doprovodu učitelů, ale v odpoledních hodinách také rodiče s dětmi.

„Dny vědy a techniky patří v Plzni k začátku školního roku a letos tomu nebude jinak. V posledních měsících se ukázalo, jak významnou roli hraje při výuce osobní kontakt žáka s učitelem i žáků mezi sebou a že vzájemná interakce ke vzdělávání a k výukovým aktivitám patří. Společné poznávání a odhalování tajů nejrůznějších oborů i zážitky, které jsou s ním spojené, to je ve vzdělávání silnou motivací. A právě v tomto duchu, zábavnou a přístupnou formou, žáci a studenti poznávají rozmanité vědní obory také při této akci,“ zve na vědecký festival rektor ZČU Miroslav Holeček.

Na plzeňském náměstí Republiky bude připraveno 35 expozic, které vedle fakult a pracovišť Západočeské univerzity připravily také Techmania Science Center, Centrum robotiky, Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, nezisková organizace nvias, Gymnázium Stříbro, Církevní gymnázium Plzeň a Střední průmyslová škola stavební.

Návštěvníci se mohou těšit na expozice inovované i zcela nové. Mezi novými expozicemi jistě zaujme Akustika na vlastní uši Fakulty elektrotechnické (FEL), která ukáže, jaký vliv má na zvuk prostor, v němž se šíří, a co umožňují se zvukem provádět moderní technologie. V expozici Inteligentní oblečení zase návštěvníci uvidí, jak umí chytré oblečení pomáhat hasičům, policistům nebo zdravotníků nebo jak ho lze využít třeba při sportování, a přesvědčí se, že měření teploty, vlhkosti, tepu, tlaku a dalších tělesných funkcí už dnes pro oblečení není žádný problém. Další stanoviště FEL Cesta časem v elektrotechnice přiblíží hlavní milníky elektrotechniky se zaměřením na elektrické pohony a výkonovou elektroniku. Odborníci z Fakulty aplikovaných věd ve své nové expozici Čas a autismus předvedou, jak lze zmírnit stres akustickou stimulací pomocí frekvenčních ladiček. Tuto metodou využívají odborní terapeuti například u lidí s autismem a současně je předmětem vědeckého zkoumání neuroinformatiků. O jejím vlivu se budou moci přesvědčit i návštěvníci uvedené expozice. Novou expozici s názvem Finance kolem nás připravila Fakulta ekonomická. Odpoví na otázky, kde a jak se tvoří peníze, jak poznat padělek, jak rozumně hospodařit nebo kolik spořit a kam uspořené peníze investovat.

Kromě nových expozic čeká návštěvníky řada expozic inovovaných. Chybět nebude Fakulta strojní a její technický prostor, kde si lidé budou moci vyzkoušet trenažér studentské formule nebo stavebnici simulující výrobní linku, proniknout do světa virtuální reality nebo se seznámit s novinkami v oblasti obrábění. Práci s termokamerou speciálně vyvinutou pro školní děti představí expozice Termovize do škol výzkumného centra Nové technologie (NTC). Na stanovišti Virtuální svět prevence poranění odborníci NTC přiblíží, jak výpočtové modely přispívají k prevenci poranění a odhadu rizika v různých oblastech života – od dopravy přes sport až po zdravotnictví. Jak může věda ovlivnit zdravotnictví a další obory, to se návštěvníci dozvědí také v expozici Fakulty elektrotechnické Ze života hmyzu: miniaturní magnetické roboty, kde se seznámí s technikou ovládání miniaturních robotů. K té se z důvodu jejich malé velikosti využívá vnější magnetické pole, což může radikálně proměnit například chirurgii, výrobních procesy, separaci odpadu a nečistot a řadu dalších oborů. Fakulta pedagogická odhalí kouzla chemie v expozicích Svět chemických reakcí a Zajímavá chemie, na fyziku se zaměří na stanovišti Fyzika všemi smysly a to, jak vstupuje do našeho života matematika, bude hlavní náplní expozice Matematika zábavně i prakticky.  V oblasti informatiky nabídne Fakulta pedagogická Exkurzi do vývoje počítačů nebo expozici Rozvíjení informatického myšlení je prima, kde se děti i dospělí seznámí s řadou robotů, naučí se je rozpohybovat, ovládat i programovat a budou s nimi řešit nejrůznější úkoly.

Na festivalu nebude chybět ani Fakulta zdravotnických studií, která ve své expozici Když je každá minuta drahá… připomene význam a zásady první pomoci, zaměří se ale také na zdravý životní styl a návštěvníci si tu budou moci nechat otestovat své kognitivní funkce během fyzické zátěže. Fakulta filozofická v expozici Filozofie vědy a techniky návštěvníkům přiblíží, jak filozofie nahlíží na aktuální problémy vědy, a na stanovišti Živá archeologie představí interaktivní formou život našich předků.

Těm, které láká vesmír, letos nabídne Hvězdárna v Rokycanech a Plzni expozici Astronomie a čas, zaměřenou na vztah astronomie, času a vzdáleností ve vesmíru. V případě příznivého počasí budou moci zájemci využít astronomické dalekohledy pro pozorování sluneční aktivity.

Za účelem naplnění aktuálních požadavků Ministerstva zdravotnictví ČR pro veřejné venkovní akce bude plocha náměstí oplocena, pro vchod a východ budou určena dvě místa, kde bude bezpečnostní služba sledovat aktuální počet účastníků a také kontrolovat jejich bezinfekčnost. Návštěvníci se tak budou muset prokázat potvrzením o ukončeném očkování, prodělaném covidu-19 nebo platným negativním testem. U všech expozic bude k dispozici dezinfekce. Návštěvníci akce budou mít zároveň možnost absolvovat antigenní test na covid‑19 ze slin přímo na místě.

Vstup do všech expozic je zdarma, podrobné informace k programu najdou zájemci na webových stránkách dnyvedy.cz.

Den vědy a techniky nebude jediným vědeckým festivalem, který Západočeská univerzita připravila. Hned na 24. září zve veřejnost do univerzitního kampusu, kde se uskuteční Noc vědců. Jejím tématem bude pro letošní rok Čas.