Odborná exkurze se zaměřením na Chytrou mobilitu a strojírenství, virtuální realitu

29.09.2022

Nabízíme vám možnost přihlásit se na specializovanou odbornou exkurzi, pořádanou v rámci projektu Smart akcelerátor Plzeňského kraje II., v termínu 20.10 - 21.10. 2022. Svou náplní je exkurze zaměřená více na žáky SŠ.

Zaměřeno bude tentokrát na Chytrou mobilitu a strojírenství, virtuální realitu – návštěva ŠKODA TRANSPRTATION a.s., Výzkumného a zkušebního ústavu v Plzni, firmy WIkov, Virtual Lab a výzkumného pracoviště NTC na ZČU a TSC. Večer se budeme věnovat TSC, kde bude možnost i přespání ve svých spacácích. Obědy, večeře a snídaně budou zajištěny.

Věříme, že i tentokrát se bude exkurze líbit a poznáte další subjekty věnující se vývoji, výzkumu a inovacím.

Vzhledem k vysokému zájmu se přihlaste co nejdříve, nejdéle do 7.10. 22 (předběžně se můžete přihlásit i přes SMS).

Přihlášeným zašleme další podrobnější informace.

Ing. Eva Rojíková,

Regionální rozvojová agentura, Plzeňského kraje,o.p.s.

Riegrova1, 301 11 Plzeň

tel: +420 377 201 422

mob.: +420 702 024 925

e-mail: rojikova@rra-pk.cz