Odpovědnost v čase pandemie

20.03.2020

Texty, psané v českém jazyce, v rozsahu 5 až 10 normostran (9 000 – 18 000 znaků), opatřené jménem autora, rokem narození a názvem střední školy, posílejte v elektronické podobě na adresu: esej@vaclavhavel.cz. Autor textu ručí za jeho původnost. Eseje posuzuje porota složená z pracovníků Knihovny Václava Havla. V porotě zasedne mimo jiné diplomat, autor a politik Michael Žantovský nebo spisovatel Jáchym Topol.

Termín odevzdání esejů je 3. 4. 2020. Tři nejlepší studentské práce budou oceněny finanční odměnou 15 000 Kč, 10 000 Kč a 5 000 Kč.

Podrobnosti naleznete v přiložené tiskové zprávě. V případě dotazů kdykoli kontaktujte pořadatele na esej@vaclavhavel.cz nebo vzdelavani@vaclavhavel.cz.