Online výuka s MS Teams

20.03.2020

Lze sledovat ze záznamu na https://www.youtube.com/watch?v=c5ALy8Fdq_I