Perly Plzeňského kraje 2019

25.10.2019

Dne 19. 10. 2019, proběhl II. ročník velice zajímavé soutěže pro nadané a mimořádně nadané žáky Plzeňského kraje do dvaceti let, Perla, umělecká cena hejtmana Plzeňského kraje.

Za laskavé podpory a záštity pana hejtmana Josefa Bernarda se projekt uskutečnil na Nové scéně Divadla J. K. Tyla v Plzni. Ve vyprodaném divadle mohli diváci za účasti vážených hostů z řad zástupců města Plzně a Plzeňského kraje a také významných partnerů z řad spolupracovníků a partnerů střediska volného času shlédnout skvělé a mimořádné výkony mladých lidí, osobností mladé umělecké populace.

Celému úspěšnému galavečeru předcházela myšlenka umožnit umělecky nadaným dětem z Plzeňského kraje, z různých organizací pracujících s dětmi a mládeží, škol a školských zařízení, potkat se na jednom jevišti, ukázat své schopnosti a za své úspěchy mít možnost být odměněn.

Perla Plzeňského kraje má také silně charitativní podtext. Spolupracuje s projektem Díky dětem, jehož garantem je Nadace 700 let města Plzně a výtěžek z prodeje vstupenek je tak na tento projekt zasílán. Díky dětem je projekt, který je založen na pomoci dětí zdravých (ale nejen jich) dětem handicapovaným nebo jinak znevýhodněným. Finanční prostředky jsou na konci roku předány na konkrétní účel pro daný kalendářní rok. Na projekt jsou poukazovány prostředky z nejrůznějších akcí, jejichž organizátoři se do projektu zapojují.

Přáním celého týmu této umělecké ceny je, aby se dále s pomyslného zrnka písku rodily další krásné klenoty Plzeňského kraje, kterými „perly“ jistě jsou.

Laureáty ocenění Perla plzeňského kraje za školní rok 2018/2019 najdete ZDE.