Podzimní nabídka kurzů

25.10.2022

JAK ZAŘADIT TECHNIKU DO VÝUKY

Ve spolupráci s Ostravskou univerzitou jsme vytvořili sadu metodických kurzů, které nabízí unikátní propojení aktuálních informací z technických oborů a jejich praktickou aplikaci na vybraná výuková témata. Každý kurz je doplněn o návštěvu v inspirativním prostředí, které se může stát cílem budoucí školní exkurze. Účastníci kurzu obdrží výukové materiály lektorů VŠB-TUO a odborníků na pedagogiku z OU, i s konkrétními návody, jak technická témata zařadit do běžné výuky.

Témata kurzů:

JAK VÉST TECHNICKÝ KROUŽEK

Sada metodických kurzů pro pedagogické i nepedagogické pracovníky, lektory kroužků a další zájemce o vedení technicky zaměřených zájmových kroužků. Pod vedením lektorů z VŠB-TUO získáte teoretické i praktické zkušenosti a užitečné návody (metodiku) pro realizaci vlastního technického kroužku.

Témata kurzů:

JAK PRACOVAT S TALENTY (nadanými žáky)

Metodický kurz pro pedagogické a další pracovníky, který představí konkrétní možnosti práce s nadanými žáky ve škole i v mimoškolním prostředí, možnosti identifikace a akcelerace nadání, obohacování učiva a aktivního zapojení nadaného žáka.

Nabízíme rovněž možnost individuálního poradenství a mentoringu přímo pro nadané žáky ZŠ a SŠ.

JAK ROZVÍJET KARIÉRNÍ RŮST ŽÁKŮ ZŠ A SŠ – motivace k podnikání

Metodický kurz pro pedagogické a další pracovníky, zaměřený na metody rozvoje propodnikavého myšlení a podnikatelské kreativity žáků ZŠ a SŠ.

Nabízíme rovněž možnost individuálního poradenství a mentoringu v oblasti podnikání a rozvoje start-upů pro rozjezd vlastního podnikatelského nápadu prostřednictvím zapojení do aktivit GreenLight nebo Global Startup Show.

Témata:

 • Motivace a podnikání
 • Nápady a příležitosti
 • Zdroje inovací a příklady z technické univerzity
 • Jak prezentovat svůj nápad
 • Založení start-upu a možnosti spolupráce s univerzitou

Veškeré kurzy jsou zdarma a probíhají v těchto městech:

 • Ostrava
 • Frýdek-Místek
 • Karviná
 • Opava
 • Krnov
 • Štramberk

Podrobnosti na https://www.zlepsisitechniku.vsb.cz/vzdelavani-pedagogu/.