Pomůcky pro nadané

15.05.2023

setkání KKS v Severočeské vědecké knihovně Ústeckého kraje (SVKUL)
termín: 30. 5. 2023 od 13:00 hod.

účastníci: Ing. Jindra Zalabáková (radní pro oblast školství, mládeže a sportu), Mgr. Vladimír Slavík (referent pro oddělení organizace školství a projektů ve vzdělávání), PhDr. Alena Pilousová (školní inspektorka ČŠI), Mgr. Tereza Beníšková (psycholog, koordinátor pro mimořádně nadané žáky z PPP Kadaň), Gymnázium Teplice, Gymnázium Václava Hlavatého Louny, ZŠ T. G. Masaryka Štětí, ZŠ Chomutovská Kadaň, ZŠ Krátká Klášterec nad Ohří ad.

program: řešení nákupu pomůcek pro nadané žáky, jejich distribuce do zapojených škol či možnosti výpůjčky