Pozvánka na konferenci Nadaný žák - nomen est omen.

23.12.2022

Rozvoj péče o nadané žáky je vedle benefitů spojen s problémy, které souvisejí s necitlivým zacházením s nálepkou „nadaný“. Nálepkování negativně ovlivňuje rozvoj nadaného dítěte a zasahuje i širší okolí. Hlavním cílem dvoudenní konference je seznámit účastníky s problematikou nadání a šířit výstupy výzkumu o nálepkování nadaných, včetně praktických doporučení eliminujících nálepkování nadaných žáků. V prvním dnu konference zazní hlavní odborné referáty popisující teorii nálepkování, na které bude navazovat prezentace výsledků výzkumu o nálepkování. Další část je zaměřena na širší témata související s edukací nadaných žáků. Druhý den konference je věnován prezentaci konkrétních praktických ukázek „dobré praxe“ výuky nadaných žáků na základní škole.

Cílovou skupinou konference jsou pedagogové mateřských, základních a středních škol a další odborníci zajímající se o problematiku nadání.  Akce je pro účastníky zdarma.

Konference je výstupem projektu TA ČR „Nálepkování intelektově nadaných dětí ve školním prostředí“, TL03000191-P.