Praha hostila konferenci EURAXESS – diskutovalo se na ní o vědecké mobilitě

12.06.2019

Panelových diskusí se účastnili zahraniční vědci a vědkyně, kteří v současné době pracují v ústavech Akademie věd ČR, například v Ústavu molekulární genetiky, Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, Mikrobiologickém ústavu nebo v Ústavu organické chemie a biochemie.

Loni poskytla česká kancelář EURAXESS, která spadá pod Středisko společných činností AV ČR, konzultaci vědcům a vědkyním 64 různých národností. Projektový tým zodpověděl více než 28 tisíc dotazů týkajících se mezinárodní mobility a umožnil přes 700 nástupů výzkumných pracovníků na české vědecké ústavy a univerzity.

Například v Centru HiLASE podle aktuální statistiky působí 34 % cizinců. „Tým je mladý a mnoho cizinců zde zakládá své rodiny a usazují se v Praze, pořizují byty, chodí na kurzy češtiny a rádi poznávají naše památky a kulturu,“ uvedla nedávno pro AB / Akademický bulletin personalistka Olga Lakomá.

Hodně cizinců vyhledává uplatnění také v Biologickém centru AV ČR, v současné době tvoří lidé ze zahraničí asi čtvrtinu jeho zaměstnanců. Většina z nich přitom pochází ze zemí mimo EU – z Indie, Ruska, Ukrajiny, Spojených států amerických, ale například i z Papuy Nové-Guineji.

Marie Pagunadisová, personalistka z Biologického centra AV ČR, potvrzuje, že „legalizace pobytu“ těchto kolegů není jednoduchá: „I když by se mohlo zdát, že pro všechny cizince ze třetích zemí existuje jednotný způsob získání povolení k pobytu a dalších potřebných dokumentů, není tomu tak. Stále se setkáváme s novými případy a narážíme na specifika, se kterými se setkáváme poprvé. Vše lze ale řešit – zatím se nám nestalo, že by nějakému cizinci nebylo vízum uděleno.“

Centra EURAXESS působí ve 40 evropských zemích, v rámci Akademie věd ČR i u nás, v České republice. Výroční konference se pořádá každé dva roky, naposledy ji hostil nizozemský Haag.

Zdroj: http://www.avcr.cz/cs/o-nas/aktuality/Praha-hosti-konferenci-EURAXESS-diskutuje-se-na-ni-o-vedecke-mobilite/