Prázdninová škola matematických předmětů

27.05.2020

Výuka bude probíhat blokově ve dnech (PŘEDBĚŽNÝ TERMÍN) 1. 9. - 4. 9. 2020, mezi 8:00 a 14:00 (celkem 20 vyučovacích hodin).

Výuka bude v tomto termínu rozdělena do čtyř dnů. Přesný čas a dny výuky budou upřesněny po ukončení přihlašování.

Cílem je nabídnout další možnost studentům, kterým se nepodařilo získat ukončení v předmětu

  • MAS (zápočet),
  • Matematika 1 (MAT1C - zápočet, MAT1F - zkouška, xMAT1 - zkouška),
  • Matematika 2 (zkouška),
  • Statistika,
  • Aplikovaná statistika.

Studenti si po další možnosti odborného výkladu a procvičení látky a tím i dalšího času na přípravu mohou zažádat o dodatečný termín zápočtu (MAS, MAT1C) nebo zkoušky (MAT1F, xMAT1, MAT2). V tomto případě je povinná 100% docházka.

UPOZORNĚNÍ: U předmětů  zakončených zkouškou (tj. MAT1F, xMAT1 a MAT2), studenti již musejí mít zápočet splněný, lze žádat pouze o dodatečný termín zkoušky!

Do prázdninové školy se mohou zapsat i studenti, kteří si chtějí pouze zopakovat a procvičit látku v rámci daného předmětu a kteří již předmět úspěšně absolvovali nebo teprve absolvovat budou.

V prázdninové škole bude výuka daného předmětu probíhat pouze po naplnění minimálního počtu zájemců. Na druhou stranu je počet účastníků omezený kapacitou učebny.
Studenti budou rozděleni do dvou skupin (matematické a statistické). V matematické skupině mohou být studenti všech předmětů (MAS, MAT1, MAT2), budeme se snažit pokrýt potřeby všech studentů.

Ukončení podání přihlášek: 28. 8. 2020.

Závaznou přihlášku můžete vyplnit zde. (Odkaz bude k dispozici později.)

Web: https://km.vspj.cz/dalsi-sluzby/prazdninova-skola