Přednášky pro SŠ

22.09.2020

Nabídka přednášek a další podrobnosti na https://www.prf.jcu.cz/akce-pro-verejnost-a-czv/prednasky-pro-ss.html

Na přednášky se můžete registrovat a dotazy vznášet na paní Kamilu Horákovou na adrese horakk01@prf.jcu.cz.